پرداخت هزینه

Payment methods

دریافت مبلغ های ثبت شده فقط به صورت پرداخت آنلاین صورت می پذیرد.

تبصره: در حال حاضر هیچ گونه مالیاتی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه نمی گردد و خریدار تنها بهای کالای خریداری شده را بدون مالیات پرداخت می کند.

تبصره: در صورتی که در دریافت سفارش خود با تاخیر نامعقولی رو به رو شدید حتما با ما تماس بگیرید و از ثبت مجدد سفارش جدا خود داری کنید.