بایگانی برچسب: راه اندازی کسب و کار خانگی

راه اندازی کسب و کار خانگی! راهنمای قدم به قدم شروع کسب و کار.

کسب و کار خانگی

کسب و کار خانگی چیست؟ به هر فعالیت اقتصادی در منزل و با استفاده از امکانات شخصی و وسایل منزل، کسب و کار خانگی میگویند. راه اندازی کسب و کار خانگی قدمت دیرینه دارد. شاید تاریخچه‌ی آن به زمان ظهور مفهوم خانه و یکجا نشینی برمیگردد. بعد از انقلاب صنعتی، مرزی بین محل کار و […]